Lidmaatschap 2018-03-31T20:14:08+00:00

Onze leden voldoen aan de volgende criteria:

– Vrouwen die actief werkzaam zijn in en daarbij (mede) eigenaar/bestuurder zijn van een onderneming.

– Vrouwen die voor eigen rekening en risico actief werkzaam zijn in een vrij beroep.

– Vrouwelijke managers die in loondienst zijn van een bedrijf of instelling en wiens expertise een toegevoegde waarde heeft voor de leden van de

vereniging.

– In alle gevallen dienen onze leden internationaal zaken te doen.

Contributie:

De jaarlijkse contributie bedraagt € 400,00 (inclusief 6 meetings met diner)

.

Procedure om lid te worden:

Lid worden van Womensbizz kan alleen als men voldoet aan de aanmeldingscriteria; vrouwen die actief werkzaam zijn als (mede) eigenaar, bestuurder of algemeen directeur van een onderneming en geregeld zaken doen met landen buiten Nederland.

Kandidaat-leden worden na goedkeuring van het bestuur uitgenodigd om vrijblijvend een WomensBizz meeting bij te wonen.

Kandidaat-leden die vervolgens aangeven lid te willen worden van Womensbizz, kunnen in het geval dat er geen bezwaar komt van bestaande leden, lid worden.

Womensbizz wil een doorsnede van internationaal ondernemend vrouwelijk Nederland zijn en streeft daarom naar een zo groot mogelijke diversiteit en complementarieteit in de profielen van haar leden. In beginsel zal vanuit elke beroeps-/product-/dienstengroep daarom maar 1 onderneemster lid kunnen worden.